A közös munkát megelőző lépések közül az egyik legfontosabb a befektetési feltételek lefektetése. Ilyenkor határozzuk azokat a kereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy garantálni tudjuk a portfóliótársaság fejlődését és sikerességét. Kiküszöböljük azokat a hibalehetőségeket, amik esetleg gátat szabhatnának a nyereséges működésnek.

Amikor a közös munka mellett döntünk és befektetünk egy vállalkozásba, akkor – akármilyen pontosan is számolunk, akármilyen alaposan ismerjük is a piacot – mindkét fél kockázatot vállal. A közös munka sikerességére nincs kézzel fogható garancia. Ahhoz, hogy mindenki számára átlátható, igazságos és a kockázatokat kordában tartó együttműködés születhessen, a tőkebefektető cégek és a portfóliótársaságok általában szerződéses formában meghatározzák igényeiket a kontrolljogokra.

Milyen jogosultságokat szerezhet egy tőkebefektető a portfóliótársasággal szemben?

A céltársaság működésének felügyelete és annak intenzitása változatos mértékű lehet. Függ a befektető hozzáállásától, valamint a vállalkozás igényeitől is. Megvalósulhat aktív és passzív eszközök által is. 

Ilyen, az ellenőrzést elősegítő jogok lehetnek: 

  • Az információs jogok. 

A tőkebefektető jogot formálhat a vállalkozás eredményeibe és döntéseibe való betekintésre.

 

  • A vállalat irányításával kapcsolatos döntésekben való részvétel.

Kiterjedhet a menedzsment kinevezési és visszahívási folyamatainak jóváhagyására, valamint az üzletvezetésben való részvételre is.

 

  • A részvényhez kapcsolódó jogok.

A befektető igényt formálhat a további forrásbevonások kontrollálására, elővásárlási és jegyzési elsőbbségi jogokra.

  • A stratégiai döntésekkel kapcsolatos hozzájárulási jog, valamint a vétójog.

Ebben az esetben a befektető jóváhagyása szükséges lesz a fontos döntések meghozatalakor, bizonyos esetekben pedig akár vétójoggal is élhet.

A TLF Capitalnál nagyon fontosnak tartjuk, hogy a vállalatirányítással kapcsolatos jogok gyakorlása közben is hagyjuk érvényesülni az alapító szándékait. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a vállalat egészséges fejlődésének a vállalkozó személyisége és szellemisége legalább annyira mozgatórugója, mint a kiváló ötletek és a jó csapat.

A közös munka során a racionális döntések meghozatalát elsősorban az üzleti tapasztalatunkkal és bölcs iránymutatással igyekszünk elősegíteni. A biztonságos és hosszútávú együttműködést pedig átgondolt szabályozással tartjuk mederben.

Mit jelent a vétójog?

A vétójog a gyakorlatban azt jelenti, hogy a befektető igenlő szavazata nélkül nem hozható határozat bizonyos kérdésekben. Erre azért van szükség, hogy a befektető mindenkori szándékának érvényre juttatása ne ütközhessen akadályba.

Ezzel a módszerrel biztosítható, hogy a stratégiai fontosságú kérdésekben semmilyen belső vagy külső nyomásra ne születhessen olyan döntés, amely a vállalat nyereséges működését veszélyeztethetné. 

Milyen esetekben alkalmazható a vétójog?

A befektetői vétójog többnyire olyan kérdésekben válhat fontossá, amelyek a vállalat pénzügyi helyzetéhez, valamint az irányításával megbízott személyek kiválasztásához köthetők. 

Ilyenek lehetnek:

  • A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása.

 

  • Az osztalékelőleg és az osztalék fizetésének elhatározása.

 

  • A cég számára legmegfelelőbb ügyvezető kiválasztása, szükség esetén pedig a visszahívása.

 

  • Az ügyvezető díjazásának megállapítása.

 

  • A jogutód nélküli megszűnésnek vagy átalakulásnak elhatározása esetén, vagy a tevékenység jellegének megváltoztatása esetén.

 

Ezekre a felügyelethez köthető jogokra TLF Capital a nemzetközi tőkebefektetői gyakorlatnak megfelelően tart igényt. A bevonódásunk mértéke nagyban függ a vállalkozástól – az alapító tapasztalatától, a vállalat aktuális életciklusától, valamint a kockázat mértékétől is. Ezek a jogok biztosítják, hogy a befektetett összeg felhasználása mindvégig megfelelően működjön, így szolgálva a partnerrel közös érdekeinket.

Forrás:

https://tokeportal.hu/mit-jelentenek-a-befektetesi-feltetelek/

CzinkóCzky Zoltán – Mike Károly: Befektetővédelem – Társasági jogi szabályok a kockázati tőkebefektetések tükrében. IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 8 (3-4) pp. 43-62, 2012